• ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
  • 085-178-9693
  • phassakon.ncc@gmail.com